Day 1
15
Червня 2018
18:30 – 21:00
Oxford room

speakers

МОДУЛЬ 1: ВСТУП В УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ТА ПРОГРАМАМИ ПРОЕКТІВ

Давайте знайомитись! Ваш маршрут за програмою управління проектами і програмами проектів, з якими поняттями ви вже знайомі і що належить тільки вивчити – з усім цим ми ознайомимось на початку першого модуля.

Разом з вами ми розглянемо знайомі теоретичні поняття, згадаємо чим на практиці відрізняються проекти, програми та портфелі проектів. Визначимо основні інструменти керівництва програмами і їх прив’язку до стратегічного менеджменту організації. Навчимось визначати стратегічні цілі програм і розбивати програми на окремі проекти. Розповімо про проекти різних типів – і чим відрізняються agile-проекти.

 

Day 2
16
Червня 2018
10:00 – 17:30
Oxford room

speakers

Модуль 2: Ініціація та планування проекту. Перша частина

У цьому модулі ви дізнаєтеся, як правильно спланувати окремий проект – важливий структурний елемент програми. Головною метою даного модуля є отримання навичок надійного планування проектів. Як правильно формувати Мету та Основні Результати проекту, виходячи із стратегічних Цілей Програми. Як визначати критерії успіху і чому важливо розуміти всі Зацікавлені сторони проекту. Розробка ситуації для аналізу – створення Статуту проекту. Вимоги до продукту, вимоги до проекту, збір і аналіз вимог.

 

Day 3
23
Червня 2018
10:00 – 14:00
Oxford room

Огляд вимог сертифікації: іспит та підготовка проекта

Зустріч з асессором, представником Міжнародної асоціації управління проектами (IPMA) в Україні. Ви дізнаєтесь більше про вимоги сертифікації, рівнях і розвитку професійних правил проходження іспиту і підготовки проектів та програм. Приклади іспитів минулих років, аналіз рівня учасників.

 

Day 4
07
Липня 2018
10:00 – 17:00
Oxford room

speakers

Модуль 2: Ініціація та планування проекту. Структура, плани та графіки

Продовження Модуля 2: ми розглянемо як декомпонувати результати, створювати Ієрархічну Структуру Робіт (Work Breakdown Structure) і що таке Product Backlog. Як формувати Мережеву діаграму проекту і, виходячи з неї, будувати проектний план. Крім того, обговоримо основні проблеми, які виникають під час виконання проекту і безпосередньо впливають на ефективність виконання Програми, яким чином їх враховувати і максимально мінімізувати на етапі планування. Розглянемо такі питання як Оцінка тривалості завдань, Побудова графіку проекту, Вплив невизначеності на розклад. Умови побудови проектного плану – чи можуть вони бути хорошими.

 

Day 5
13
Липня 2018
18:30 – 21:00
Oxford room

speakers

Модуль 3: Виконання проектів в рамках програми

У цьому модулі ми розглянемо основні завдання керівників проектів і програм на етапі їх виконання. Навички, необхідні керівнику проектів з управління командою проекту. Комунікації в проекті. Мотивація. Лідерство. Крім того, даний модуль буде присвячений управлінню змінами і ризиками в проекті і впливу цілей програми на них. Яким чином побудувати реальний реєстр ризиків? Що необхідно зробити, щоб мінімізувати негативний вплив ризиків на досягнення стратегічних цілей програми? Як запускати зміни в проекті?

 

Day 6
14
Липня 2018
10:00 – 17:00
Oxford room

speakers

Модуль 4: Моніторинг і контроль виконання проектів і програм.

Даний модуль спрямований на вивчення інструментів контролю виконання окремих проектів і програм у цілому. Будуть вивчені інструменти, що дозволяють оцінити поточну ситуацію та прийняти необхідні управлінські рішення в рамках досягнення стратегічних цілей Програми у цілому. Виходячи з парадигми, що управляти ми можемо лише тим, що можемо виміряти, знайдемо необхідні показники, які підлягають вимірам. Метод освоєного обсягу (Earned Value) і його основні показники. Burndown charts для agile-проектів.

 

Day 7
28
Липня 2018
10:00 – 16:00
Oxford room

speakers

Підведення підсумків, підготовка до іспиту

Давайте підводити підсумки: ми разом з вами пройдемо увесь маршрут курсу і складемо загальну діаграму понять, дій і процесів, зведемо їх разом.
У другій половині дня проведемо коротку підготовку до іспиту:
MS Project – короткий вступ
Питання іспиту – згадаємо разом вимоги сертифікації та відповімо на питання іспитів попередніх сесій.

 

Day 8
29
Липня 2018
10:00 – 13:00
Exam location to be disclosed

Іспит з програми

3-годинний письмовий іспит, який складається з: тестування (питання з множинними варіантами відповідей), есе – короткий опис основних етапів Вашого проекту, інтелектуальне завдання. Іспит можна пройти російською або англійською мовою, за бажанням

 

Day 9
28
Серпня 2018
10:00 – 13:00
EXAM LOCATION TO BE DISCLOSED

Подання індивідуального проекту

Учасники програми, які хотіли б пройти сертифікацію на рівень Senior Project Manager (Level B) або вище необхідно подати проект на прикладі своєї компанії.