09.2019-11.2019


Іспити
листопад

Умови закупівель та постачань

1. Розуміння додаткової цінності, яка може бути привнесена через управління ланцюгом закупівель і постачань
a. Категорії витрат, за якими організації закуповують
b. Аналіз різних джерел додаткової цінності в закупівлях та постачанні
c. Порівняння концепцій закупівель та управління ланцюгами постачань
d. Диференціація стейкхолдерів, які залучені до закупівель та постачань

2. Розуміння процесів сорсингу в створенні ланцюга додаткової цінності, яка може бути досягнута з постачальниками
Пояснення основних аспектів процесу сорсингу
b. Аналіз основних стадій процесу сорсингу
c. Як електронні системи можуть бути використані на основних стадіях процесу сорсингу
d. Аналіз відносин між дотриманням процесів і досягненням результатів

3.Розуміння основних аспектів організаційної культури яка формує спектр завдань закупівельної функції і функції ланцюга постачань
Основні аспекти корпоративної політики в закупівлях і ланцюгах постачань
b. Аналіз впливу організаційних політик і процедур на закупівлі
c. Порівняти різні структури функцій закупівель і ланцюги постачань
d. Загальновизнані ІТ системи, які можуть бути використані у закупівлях і ланцюгах постачань

4. Необхідність дотримання вимог при здійсненні закупівельної активності у різних секторах
a. Визначення різних економічних і промислових секторів
b. Проаналізувати вплив державного сектора на ролі в закупівлях та постачанні
c. Аналіз впливу приватного сектора на ролі в закупівлях та постачанні
d. Аналіз впливу неприбуткових організацій на ролі в закупівлях та постачанні
09.2019-11.2019


Іспити
листопад

Потреби бізнесу в закупівлях та постачанні

1. Як розробити бізнес вимоги для пошуку рішень у зовнішніх постачальників
a. Як бізнес потреби впливають на закупівельні рішення
b. Як вартість і ціни можуть бути пораховані в закупівельній активності
c. Критерії, які можуть бути враховані у створенні бізнес кейсів
d. Процес фінансового бюджетування для контролю закупівель

2. Розуміння основ специфікацій і KPI, які включені в договірні угоди з постачальниками
a. Ідентифікація потреб у закупівлях
b. Критерії, за якими створюється специфікація
c. Підходи до пошуку і вибору постачальників
d. Підходи до складання угод із зовнішніми провайдерами

3. Основні розділи, які повинні бути в контракті
a. Джерела умов у контрактах із зовнішніми організаціями
b. Приклади типових умов, що інкорпоруються у контрактах із зовнішніми організаціями
c. Основні типи механізмів ціноутворення в комерційних угодах

4. Основні наслідки аутсорсингу робіт або аутсорсингу послуг у закупівлях
a. Різні види аутсорсингу у закупівлях
b. Як аутсорсинг може впливати на закупівлі
c. Розробка плану для закупівлі аутсорсингу робіт або послуг

02.2020-05.2020


Іспити
травень

Сорсинг (пошук постачальників) у закупівлях та постачанні

1. Основні варіанти пошуку пропозицій від постачальників
a. Процес сорсингу у закупівлях
b. Порівняння основних підходів до пошуку пропозицій від постачальників
c. Розробка критеріїв відбору та вибору, які можуть бути застосовані під час пошуку пропозицій від зовнішніх провайдерів
d. Вплив на ланцюг поставок умов сорсингу від постачальників

2. Розробка плану пошуку товарів і послуг у зовнішніх постачальників
a. Вибір необхідних критеріїв відбору для інформування відповідних зовнішніх організацій
b. Вибір балансу між комерційними і технічними критеріями в плані сорсингу
c. Складання Плану сорсингу товарів або послуг

3. Оцінка фінансової стабільності потенційних постачальників
a. Визначення основних джерел інформації стосовно фінансових показників про потенційних постачальників
b. Розрахунок рівня ліквідності, прибутковості, інвестицій на основі відповідних фінансових даних від потенційних постачальників
c. Оцінка фінансових показників потенційних постачальників, використовуючи відповідні фінансові дані

4. Розуміння основних процесів, які можуть бути застосовані в сорсингу зовнішніх постачальників
a. Оцінка використовуваних джерел ринкової інформації, яка може впливати на процес сорсингу
b. Основні процеси, що використовуються для отримання котирувань і тендерних пропозицій
c. Критерії, які в основному застосовуються для оцінки пропозицій
d. Як можна застосовувати електронні системи в сорсингу

5. Розуміння проблем дотримання політик при пошуку постачальників
a. Аналіз основних юридичних, регуляторних та організаційних вимог при пошуку постачальників у приватному, державному та неприбутковому секторі
b. Аналіз основних юридичних, регуляторних та організаційних вимог при пошуку постачальників у міжнародних закупівлях

02.2020-05.2020


Іспити
травень

Переговори в закупівлях та постачанні

1. Юридичні питання, пов'язані з формуванням контрактів
a. Документація, яка може містити комерційну угода на поставку
b. Оцінка юридичних питань, пов'язаних зі складанням комерційних угод з клієнтами або постачальниками
c. Основні типи угод між клієнтами і постачальниками

2. Розуміння основних підходів у переговорах за комерційними угодами з постачальниками
a. Аналіз застосування комерційних переговорів у процесі закупівель і поставок
b. Порівняння різних методів переконання в переговорах
c. Як баланс сили в переговорах може впливати на результати
d. Аналіз різних видів взаємин, які впливають на комерційні переговори

3. Як підготуватися до переговорів із зовнішніми організаціями
a. Оцінка вартості і цін в комерційних переговорах
b. Економічні чинники, які впливають на комерційні переговори
c. Основні змінні, які можуть бути використані в комерційних переговорах
d. Аналіз ресурсів, необхідних для переговорів

4. Як повинні проводитись комерційні переговори
a. Стадії комерційних переговорів
b. Основні методи, які впливають на досягнення бажаного результату
c. Основні комунікаційні навички, які допомагають досягти бажаного результату
d. Як аналізувати процес і результати переговорів для наступних висновків

06.2020-07.2020


Іспити
липень

Управління контрактами і взаємовідносинами в закупівлях і постачанні

1. Динаміка відносин в ланцюгах поставок
a. Класифікація видів комерційних відносин у ланцюгах поставок
b. Застосування технік аналізу для оцінки відносин у ланцюгах поставок
c. Класифікація конкурентних сил, які впливають на відносини в ланцюгах поставок
d. Джерела доданої вартості, які можуть бути досягнуті через відносини в ланцюгу поставок

2. Правові аспекти, пов'язані з виконанням контрактів
a. Оцінка юридичних елементів контракту
b. Порівняння передбачуваних і експрес умов, які впливають на умови виконання контракту
c. Джерела невиконання контракту
d. Основні підходи до вирішення конфліктів у комерційних контрактах

3.Основні підходи до управління контрактами
a. Оцінка основних видів контрактних ризиків
b. Інтерпретація фінансових, технічних даних і даних про продуктивність, пов'язаних із виконанням контрактів
c. Оцінка відповідальності за виконання контрактів
d. Основна відповідальність менеджера по управлінню контрактами

4. Основні техніки управління контрактами та постачальниками
a. Порівняння управління контрактами та управління взаємовідносинами з постачальниками
b. Основні техніки для управління взаємовідносинами з постачальниками
c. Основні техніки для розвитку постачальників
d. Техніки для розвитку взаємин