09.2021-11.2021


Іспити
листопад

Модуль 1. Охоплення, задачі та вплив закупівель та постачання.

Після закінчення цього модуля студенти зможуть визначати ключових стейкхолдерів, а також проаналізувати цикл закупівель в компанії, оцінюючи вплив закупівель і постачання як ресурсу створення додаткової цінності для організації.

Модуль 2. Потреби бізнесу в закупівлях та постачанні.

Після закінчення цього модуля студенти зможуть аналізувати, інтерпретувати і оцінювати інформацію з різних зовнішніх джерел і від внутрішніх клієнтів для побудови коректних вимог для кожного окремого бізнес-кейсу.
12.2021-03.2022


Іспити
березень

Модуль 3. Комерційні контракти

Після закінчення цього модуля студенти зможуть визначити ключові елементи і юридичні аспекти контрактів, аналізувати та інтерпретувати базові вимоги специфікації і ключові індикатори (KPI), які повинні бути присутніми в договорі з постачальником.
03.2022-05.2022


Іспити
травень

Модуль 4. Етичний і відповідальний сорсинг

Після закінчення цього модуля студенти зможуть сформулювати критерії та стратегії по сорсингу постачальників, а також ключові процеси, які слід застосувати для аналізу потенційного постачальника.

Модуль 5. Переговори в закупівлях та постачанні

Після закінчення цього модуля студенти придбають розуміння практичних методів підготовки і ведення переговорів із зовнішніми постачальниками для успішного відстоювання своїх позицій.
05.2022-07.2022


Іспити
липень

Модуль 6. Взаємодія та відносини з постачальниками

Після закінчення цього модуля студенти зможуть аналізувати в динаміці взаємини з постачальниками і застосовувати процедури аналізу ефективності їх роботи.

Модуль 8. Закупівлі та постачання в бізнес-практиці

Після закінчення цього модуля слухачі зможуть інтегрувати всі набуті раніше знання і будуть в змозі продемонструвати практичне застосування ключових елементів циклу закупівель і поставок, які створюють максимальну цінність для компанії, стейкхолдерів і клієнтів.
09.2021-11.2021


Іспити
листопад

Модуль 7. Управління життєвим циклом активів

Після закінчення цього модуля студенти зможуть використовувати методи аналізу вартості продукту або послуги протягом його життєвого циклу для коректного порівняння покупки, оренди, лізингу. Також визначати причини при яких, незважаючи на ціну, компанії краще тримати запаси, як управляти цими запасами і контролювати їх.