Procurement for executives_strategic level_program Ukraine

Вперше в Україні представляємо унікальну програму для закупівельників «Закупівлі для керівників: стратегічний рівень».

Програма грунтується на багаторічному досвіді експертів в сфері закупівель, управління проектами, права та переговорів.

Сьогодні за швидко мінливих обставин компаніям легко програти і важко перемогти без пильної уваги до методів закупівель та управління ланцюгами поставок. Зрештою, саме в ланцюжку закупівель і поставок часто лежить основна частина витрат і ризиків для компанії, незалежно від її розміру.

Ефективна система закупівель сприяє швидкому проникненню на ринок і підвищує прибутковість і успіх компанії-постачальника і компанії-замовника для товарів і послуг.

▸ Це курс для тих, хто розуміє важливість рішень в процесі купівлі товарів і послуг, і ступінь їх впливу на майбутнє компанії.

▸ Ця програма спрямована на те, щоб розвивати управлінські та стратегічні навички в сфері закупівель для підвищення співвідношення ціни і якості (value for money).

▸ Лише через пару місяців ви будете мати розроблену стратегія закупівель  та категорійну стратегія, готових до негайного впровадження.

Закупівельникам кожен модуль допоможе  перейти від операційного до стратегічного управління закупівлями, перейняти найбільш робочі практики і програми впровадження функції закупівель, побудувати ефективний ланцюжок управління поставками, безпосередньо впливаючи на прибутковість компанії.

make-your-next-client-meeting-the-most-successful-yet-696x450

Власникам бізнесу засвоєння програми допоможе відбудувати ефективний закупівельний процес, знижувати собівартість товару або послуги, вести ефективні переговори, нівелювати ризики в операційній діяльності та краще розуміти закупівельників з боку компанії-клієнта.

Команда платформи House of Knowledge вже десять років представляє міжнародні освітні програми (МВА, IPMA, CIPS), професійні сертифікації та корпоративні програми. Три роки ми  навчаємо українських професіоналів  на програмі всесвітнього лідера із закупівель Chartered Institute of Procurement and Supply (CIPS).

Програма передбачає 10 насичених днів роботи протягом трьох місяців. Програма системна з логічно пов’язаними модулями. Ця програма практична, оскільки в кожному модулі розглядаються реальні кейси. Вона дає вимірюваний результат – контроль знань студентів за допомогою тесту, а також розроблена категорійна стратегія, яка відкоригована експертами та готова до впровадження саме у компанії студентів на наступний день після захисту.

На першому модулі студентам слід буде визначитися з категорією, яка є значущою для компанії, та яку вони візьмуть у роботу для розробки категорійної стратегії. Вже з першого дня ми надаємо матеріали, що містять структуру та вимоги до практичної роботи та допоможуть успішно захистити категорійну стратегію.

Концепція програми Закупівлі для керівників: стратегічний рівень заснована на ідеї «навчання на практиці», і включає в себе вирішення практичних робочих завдань. Передбачається, що реальне навчання відбувається тоді, коли учасник може не тільки випробувати теоретичний матеріал в класі, а й реалізовувати їх практичній ситуації та отримати зворотній зв’язок від наших експертів.

Наші тьютори в першу чергу експерти-практики, які мають десятки реалізованих проектів, чия кваліфікація шліфувалася у системних компаніях і відповідає вимогам вибагливих міжнародних інституцій. Всі вони мають досвід викладання професійних дисциплін. Знайомтесь з викладачами. 

Навчання – українською мовою. 

Кому корисна програма?

▸ Програма створена для керівників функції закупівель, керівників відділів, категорійних менеджерів

▸▸ та всіх, хто безпосередньо відповідає за фінансовий результат підрозділу закупівель.

▸Програма буде цікава підприємцям та управлінцям, які розробляють та впроваджуть операційну стратегію бізнесу,

▸▸ та всім, хто хоче оптимальніше витрачати свої ресурси в операційній діяльності та в налагодженні взаємовідносин з підрядниками.

Переваги проходження

▸Знання, що допоможуть проаналізувати стан та ефективність закупівельної функції в компанії;

▸Навички створення середньострокової та довгострокової стратегії розвитку закупівельної  функції;

▸Можливість імплементувати сучасні підходи до закупівель та керувати процесом змін.

Системність та практичність

  • 10 повних днів насиченого навчання
  • 30% теорії і 70% практики в кожному модулі
  • розробка категорійної стратегії, на основі завдань Вашої компанії
  • спілкування та обміну досвідом з експертами та іншими учасниками групи
  • підсумковий тест наприкінці навчання
  • захист проекту, готового до впровадження у Вашій компанії

Procurement Management Concept on the Mechanism of Shiny Metal Gears.

Триває набір на програму на осінь 2020.

Точні дати програми уточнюйте. 

Розклад програми

2 дні

10:00 – 17:30
House of Knowledge

Модуль 1-2

Категорійний менеджмент.

У модулі буде розглянуто управління категорією з точки зору розуміння стратегічних завдань, розробки та застосування стратегічних планів, які пов’язують цілі і стратегію компанії із завданнями підрозділу закупівель. А також, основні етапи категорійного менеджменту, закупівельне коло: теорія побудови закупівельних категорійних стратегій, інструменти (PESTED, SWOT, 5 сил Портера, Матриця Краліча та ін.), практичне завдання зі створення категорійної стратегії для навчального кейсу, а також надано схему для створення та подальшого захисту власної категорійної стратегії студентів.
Викладачі

 

1 день

10:00 – 17:30
House of Knowledge

Модуль 3

Фінансовий менеджмент.

Завданням фінансового менеджменту в закупівлях є визначення реального ступеню стабільності та надійності постачальників (в тому числі потенційних) та обґрунтованості їхніх цін. Розуміння природи документів фінансової звітності дають можливість в результаті аналізу та співставлення різноманітних даних виявити потенційно ризикованих партнерів, зрозуміти наскільки ефективним є управління тією чи іншою компанією та як ефективність діяльності компанії співвідноситься з даними всієї індустрії.
Викладачі

 

1 день

10:00 – 17:30
House of Knowledge

Модуль 4

Управління життєвим циклом активів.

Зазвичай у компаній витрати на придбання якоїсь суттєвої речі, наприклад обладнання, є лише верхівкою айсбергу і можуть навіть бути суттєво меншими, ніж інші пов’язані платежі. Саме тому слід брати до уваги не тільки закупівельну ціну, умови оплати та вартість доставки, а також вартість всього життєвого циклу активу: придбання, зберігання, монтаж, обслуговування, експлуатацію та кінцеву утилізацію. Професійний закупівельник має враховувати вартість цих елементів та порівнювати витрати на придбання чи оренду обладнання, на залучення зовнішніх підрядників, розвиток внутрішнього підрядника чи виконання робіт самостійно.

Отже, в цьому модулі будемо розбиратися як знайти оптимальний варіант, враховуючи всі пов’язані витрати та альтернативи реалізації, а також як враховувати не тільки кількісні, фінансові оцінки, але й формулювати та аналізувати оціночні припущення.
Викладачі

 

1 день

10:00 – 17:30
House of Knowledge

Модуль 5

Управління взаєминами зі стейкхолдерами. Управління змінами.

Цей модуль про класичні методи управління відносинами із зацікавленими сторонами як ключовий елемент створення «неосяжної цінності», яка може складати до 70% від ринкової вартості компанії. Ви зможете чітко визначити «коло впливу» закупівельників в компанії та за її межами; вибудуєте стратегію і тактику комунікації з зацікавленими сторонами; визначите потенціал для змін та очікувані результати.

Втілені в живі кейси зі сфери постачання, приклади ефективного застосування вищезазначених методів відкриють нові можливості розвитку і стануть кроком до перевтілення закупівельників на лідерів змін.
Викладачі

 

1 день

10:00 – 17:30
House of Knowledge

Модуль 6

Управління ризиками. Аудит. Етика в закупівлях.

Еволюція бізнесу показала важливість етичного і прозорого ведення бізнесу. У той же час етика може тлумачитися по-різному в різних організаційних культурах, що призводить до необхідності вироблення єдиних понять. В свою чергу бізнес, усвідомлюючи ступінь небезпеки корупційних ризиків, приймає антикорупційні політики і контролює діяльність закупівельників на предмет наявності таких ризиків та управління ними.
В цьому модулі будуть визначені види ризиків та методи управління ними, розглянуто інструменти оцінювання бізнес-процесів  в закупівлях; буде розглянуто етику і варіанти її трактування, а також етики і комплайнс підходів на успіх бізнесу
Викладачі

 

1 день

10:00 – 17:30
House of Knowledge

Модуль 7

Передзахист категорійної стратегії.

Індивідуальна презентація кожним учасником програми детально розробленої та прописаної категорійної стратегії (для категорії, яка наразі актуальна для компанії учасника). Розробка категорійної стратегії відбувається згідно  наданої на програмі методології. На цьому етапі студенти представляють свої напрацювання, отримують експертний зворотній зв’язок та мають час для доопрацювання.
Викладачі

 

1 день

10:00 – 17:30
House of Knowledge

Модуль 8-9

Переговори з постачальниками.

В цьому модулі будуть опрацьовані ключові підходи ведення переговорів, засновані на глибокому розумінні комерційної стратегії та застосовування інструментів створення «бíльшої» цінності; вміння ідентифікувати і нейтралізувати маніпулятивні тактики; закріплення навичок планування фінансової сторони угоди шляхом «комерціалізації» можливостей і потреб обох сторін. У модулі передбачено 5 великих рольових ігор, брейншторми та індивідуальний зворотній зв’язок для кожного учасника.
Викладачі

 

1 день

10:00 – 17:30
House of Knowledge

Модуль 10

Захист категорійної стратегії.

Тест з усього пройденого матеріалу та проходимо індивідуальний захист власної категорійної стратегії в присутності експертів. Схвалена категорійна стратегія після захисту цілком готова для впровадження в компаніях. Вона також може виступати орієнтиром для розробки категорійних стратегії  інших категорій компанії.

Кампус House of Knowledge – Київ, вул.Митрополита В.Липківського, 18

Потрібні ще докази, навіщо підвищувати кваліфікацію закупівельника?

▸До 70% витрат компанії припадає на закупівлі – відсутність управління і контролю закупівель призводить до неефективної роботи бізнесу в цілому

▸Витрати компанії безпосередньо впливають на показники прибутку

▸Від якості закупленої сировини, матеріалів і послуг залежить якість кінцевої продукції компанії і задоволеність клієнтів

▸Забезпечити безперебійні поставки сировини і матеріалів на виробництво

▸Конкурентоспроможність бізнесу безпосередньо залежить від злагодженої комунікації всередині компанії

Cut-Costs-Procurement

Зниження видатків від 10 до 30%*

*Завдяки правильно вибудованим процесам за оцінкою практикуючих закупівельників.

Збільшення маржі на 22%*

*Дослідження IBM, проведене в 2013 році, показало, що компанії, які створили високоефективні стратегії закупівель, отримують на 22% більш високу маржу, чим ті, які цього не роблять. 

Зменьшення витрат на закупівлі на  5% еквівалентне збільшенню продажів на 20%*

*Зважений світовий еталон.

Вартість програми

Наш менеджер надасть вам вартість програми за запитом.

За умови раннього бронювання діє спеціальна ціна. 

Хочете взнати більше про програму DIPLOMA IN PROCUREMENT & SUPPLY від СIPS?

Дізнайтеся про можливість отримати міжнародну кваліфікацію Сhartered Institute of Procurement & Supply в Україні!

Взнайте, як отримати визнаний в світі професійний диплом британського Інституту Закупівель та Постачання СIPS. Деталі за посиланням.