Day 1
21
Березня 2020
10:00 – 15:00
Oxford room

Модуль 1: Вступ в управління проектами та програмами проектів

Давайте знайомитись! Ваш маршрут за програмою управління проектами та програмами проектів, з якими поняттями ви вже знайомі і що належить тільки вивчити – з усім цим ми ознайомимось на початку першого модуля.

 

Day 2
27
Березня 2020
18:30 – 21:30
Oxford room

Модуль 2. Ініціація та планування проекту. Частина 1

У цьому модулі ви дізнаєтеся, як правильно спланувати Окремий проект – основний структурний елемент програми. Ключовим завданням даного модуля є отримання навичок надійного планування проектів. Як правильно формувати Цілі і Основні Результати проекту, виходячи із стратегічних цілей Програми. Як визначати критерії успіху і чому важливо розуміти всі Зацікавлені сторони проекту.

 

Day 3
28
Березня 2020
10:00 – 17:00
Oxford room

Модуль 2: Ініціація та планування проекту. Частина 2

Розглянемо як декомпонувати результати, створювати Ієрархічну Структуру Робіт (Work Breakdown Structure) і що таке Product Backlog. Як формувати Мережеву діаграму проекту і, виходячи з неї, будувати проектний план. Крім того, обговоримо основні проблеми, які виникають під час виконання проекту і безпосередньо впливають на ефективність виконання Програми, яким чином їх враховувати і максимально мінімізувати на етапі планування. Розглянемо такі питання як Оцінка тривалості завдань, Побудова графіку проекту, Вплив невизначеності на розклад. Умови побудови проектного плану – чи можуть вони бути хорошими.

 

Day 4
11
Квітня 2020
10:00 – 15:00
Oxford room

Модуль 3: Виконання проектів в рамках програми. Частина 1

У цьому модулі ми розглянемо основні завдання керівників проектів і програм на етапі їх виконання. Навички, необхідні керівнику проектів з управління командою проекту. Комунікації в проекті. Мотивація. Лідерство.

 

Day 5
25
Квітня 2020
10:00 – 16:00
Oxford room

Модуль 3: Виконання проектів в рамках програми. Частина 2

Друга частина модулю буде присвячена управлінню змінами і ризиками в проекті і впливу цілей програми на них. Яким чином побудувати реальний реєстр ризиків? Що необхідно зробити, щоб мінімізувати негативний вплив ризиків на досягнення стратегічних цілей програми? Як запускати зміни в проекті?

 

Day 6
16
Травня 2020
10:00 – 15:00
Oxford room

Модуль 4: Моніторинг і контроль виконання проектів і програм

Цей модуль спрямований на вивчення інструментів контролю виконання окремих проектів і програм у цілому. Будуть вивчені інструменти, що дозволяють оцінити поточну ситуацію та прийняти необхідні управлінські рішення в рамках досягнення стратегічних цілей Програми у цілому. Виходячи з парадигми, що управляти ми можемо лише тим, що можемо виміряти, знайдемо необхідні показники, які підлягають вимірам. Метод освоєного обсягу (Earned Value) і його основні показники. Burndown charts для agile-проектів.

 

Day 7
23
Травня 2020
10:00 – 16:00
Oxford room

Підведення висновків. Підготовка до іспиту з програми

Разом з вами пройдемо по маршруту курсу та складемо загальну діаграму понять, дій та процесів, зведемо їх разом. У другій половині дня проведемо коротку підготовку до іспиту: MS Project – короткий вступ. Питання іспиту – згадаємо разом вимоги сертифікації та відповімо на питання іспитів попередніх сесій.

 

Day 8
24
Травня 2020
10:00 – 13:00
Exam location to be disclosed

Іспит

3-годинний письмовий іспит, який складається з:
– тестування (питання з множинними варіантами відповідей),
– есе – короткий опис основних етапів Вашого проекту,
– інтелектуальне завдання.
Іспит можна пройти російською або англійською мовою, за бажанням.

 

Day 9
13
Червня 2020